Fotografický víkend

Fotografický víkend

Dobrodružstvo na KOKAVE

“Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.”
– Jiddu Krishnamurti

Kreativitou, snahou a vytrvalosťou sme spolu prežili 3 skvelé dni plné nových fotografických skúseností a zážitkov.
Ďakujem všetkým za dôveru a teším sa na vás na nasledujúcich kurzoch.

Ceníme si spoluprácu a ďakujeme za chutné raňajky Kvalitné potraviny KORO, za chutné gril výrobky TAURIS a lahodný obed v Pension Family

V neposlednom rade vďaka patrí spoločnosti Commander Services za bezpečný dohľad nad našimi vozidlami 24 hodín denne.

Lektor: Krisztian Kali
Gestorka: Dadka Csóri
Fotografi: Gyurán Ágnes / Zolike JPrex Dóša / Ján Matthias Muller / Marián Prcín / Laurence-Sabine Bouquet / Niko Kamensky / Ive Tína