Tím Akadémie

Zisti o nás viac

Fotografi akadémie

Kandidáti – čakajúci na schválenie

Pri kandidátoch sa čaká na schválenie vydania preukazu odbornou komisiou akadémie, resp. nie sú ešte splnené všetky kritériá na vydanie preukazu.

Požiadajte o preukaz fotografa

https://www.youtube.com/watch?v=PrVCdEistYg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2kPdSN4LHkslZBdPNmDH-wNud7pzuOSjqBSNfFftl-Pf_6R043JNDaMbw
Kalis Photo Academy